קהילת ציון

מניינים בקהילת ציון

 
  

מניינים בקהילת ציון


מניין יומי:

שחרית:

ימים ב׳-ו׳ 7:15

ימי ראשון וחגים לאומיים 8:00

ארוחת בוקר מוגשת לאחר תפילת שחרית

מנחה וערבית:

בזמן הדלקת נרות המופיע בדף הבית

שבת:

מנחה וקבלת שבת - זמן הדלקת נרות המופיע בדף הבית.

שחרית - 9:00 בבוקר

קידוש וסעודות השבת מוגשות בבית הכנסת לאחר התפילה.

זמני השיעור, תפילת מנחה וסעודה שלישית, מוכרזים בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית.

 

 

 

מניין יומי:

​​שחרית:
ימים ב׳-ו׳ : 7:15 בבוקר
ימי ראשון וחגים לאומיים 8:00 בבוקר

ארוחת בוקר מוגשת לאחר תפילת שחרית

מנחה וערבית:
20 דקות לפני השקיעה

שבת:

מנחה וקבלת שבת 
זמן הדלקת נרות המופיע בדף הבית

שחרית:
9:00 בבוקר
קידוש וסעודות השבת מוגשות בבית הכנסת לאחר התפילה

מנחה וערבית:
זמני השיעור, תפילת מנחה וסעודה שלישית, מוכרזים בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית.

חזרה למעלה